onsdag 22. desember 2010

"Slapp helt av, Storebror vet hvor vi er"


"Vi henger ikke med i utviklingen. Skal vi stoppe terrorisme i dag, må vi bli flinkere å hindre folk i å ha et privatliv"
hevder Storberget.


Ett lite resultat av litt for mange latterlige uttalelser av mr. Storberget. Jeg vet ikke om du har fulgt så mye med på denne saken som rullerer på alle våres tv og dataskjermer om dagen.

Frykten for terror har etter 9/11 preget alle i verden, og har ført til mange drastiske tiltak fra beholde en trygg velferdsstat og datalagringsdirektivet er ett av resultatene. Eu sitt direktiv har ennå ikke klart å kapre til seg Norge, men siden vi er med i EØS så jobber de hardt med denne saken nå i stortinget. Den endelige avgjørelsen var faktisk ventet denne høsten.

Formålet med DLD er rett og slett og gi politi og påtalemyndighetene enda ett nytt verktøy for å bekjempe såkalt "alvorlig kriminalitet" som i og for seg er en bra tanke. Men her kommer det ett "men" For hva vil dette egentlig betyr for deg og meg.

Det som vil skje er pratisk talt akkurat som at det skal stå en kontrollør ved telefonen din og noterer alt du sier, hvem du ringte til og når. Akkurat det samme når det gjelder posten.
Forskjellen er at dette vil skje med morderne teknologi.
De vil se, høre og lese alt du gjør. altså kunne se alt du skriver i en mail. Nå har de en sletteplikt, av informasjon etter en hvis tid, men hvis dette kommer igjennom har de en lagreplikt.

STOPP DATALAGRINGSDIREKTIVET

http://stoppdld.no/
1 kommentar: