mandag 28. februar 2011

Den etiopiske hoffmannen


Etiopia er det eneste ikke koloniserte landet i Afrika foruten Liberia. Av den grunn har den beholdt sin dyrebare afrikanske kulture. Det over 82 forskjellige stammer i landet. Landet har en spennende historie som også beskrives i Bibelen.

Filip og den etiopiske hoffmannen
26 En Herrens engel talte til Filip og sa: «Gjør deg klar og dra sørover på veien fra Jerusalem til Gaza.» Dette er en øde strekning. 27 Filip gjorde seg i stand og dro av sted. Han fikk se en etiopisk hoffmann, en høy embetsmann som hadde tilsyn med skattkammeret hos Kandake, dronningen i Etiopia. Han hadde vært i Jerusalem for å tilbe. 28 Nå var han på vei hjem og satt i vognen sin og leste fra profeten Jesaja. 29 Da sa Ånden til Filip: «Gå bort til vognen og hold deg tett opp til den.» 30 Filip sprang bort, og da han hørte at han leste fra profeten Jesaja, spurte han: «Forstår du det du leser?» 31 «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?» Så ba han Filip komme opp i vognen og sette seg ved siden av ham. 32 Det stykket i Skriften han holdt på å lese, var dette:

Lik sauen som føres bort for å slaktes
,
lik lammet som tier når det klippes,
åpnet han ikke sin munn.

33 Da han var fornedret,
ble dommen over ham opphevet.
Hvem kan fortelle om hans ætt?
For hans liv er tatt bort fra jorden.

34 Hoffmannen sa da til Filip: «Si meg, hvem er det profeten taler om her? Er det om seg selv eller om en annen?» 35 Da tok Filip til orde. Han begynte med dette skriftstedet og forkynte evangeliet om Jesus for ham. 36 Mens de kjørte langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa: «Se, her er vann. Hva er til hinder for at jeg blir døpt?» 37 [Filip svarte: «Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje.» Da sa han: «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn.»] 38 Så lot han vognen stanse, og de steg ned i vannet, både Filip og hoffmannen, og Filip døpte ham. 39 Da de steg opp av vannet, rykket Herrens Ånd Filip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger. Han fortsatte lykkelig videre på sin vei. 40 Men Filip viste seg senere i Asjdod, og han forkynte evangeliet i alle byene han reiste gjennom, helt fram til Cæsarea.


Vi fikk besøk av vår gode venn Pawlos fra Sudan/Etiopia som vi ble kjent med i sommer hvor vi dro ut på seilas. Han kom til Norge for litt over ett år siden og er en flott kar som sitter på masse historisk kunnskap om både det ene og det andre. Han prøver å forklare oss om Ethipias kultur, Rastafarienes opprinnelse og om en drøm om å dra å besøk landet hvor hans forfedre kommer ifra.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar