lørdag 19. februar 2011

Salme 1

Salig er den som ikke følger ugudelige menneskers råd og ikke slår inn på synderes vei eller sitter sammen med spottere,

2 men har sin glede i Herrens lov og grunner på den dag og natt.

3 Han er lik et tre, plantet ved bekker med rennende vann: det gir sin frukt i rette tid, og løvet visner ikke på det. Alt det han gjør, skal lykkes for ham.

4 Slik er det ikke med de ugudelige. De er lik agner som spredes for vinden.

5 Derfor kan ingen ugudelige bli stående når dommen felles, og ingen syndere skal være med i de rettferdiges forsamling.

6 For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang.

1 kommentar: